Ενέργεια

H εξοικονόμηση ενέργειας είναι κυρίως μια προσπάθεια επιβίωσης.
Τα κτίρια για την κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών, καταναλώνουν το 35% περίπου της συνολικής ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η κατανάλωση της ενέργειας γίνεται από το φωτισμό, τις ηλεκτρικές συσκευές στο μαγείρεμα, το πλύσιμο των ρούχων, την υγιεινή του σώματος κλπ.
Αυτή η χρήση δεν ξεπερνά το 20 με 30% της συνολικής κατανάλωσης της ενέργειας.
Το υπόλοιπο 70% με 80% χρησιμοποιείται για την ψύξη και θέρμανση του κτιρίου!

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή διενήργησε, για πρώτη φορά, κατά το χρονικό διάστημα Οκτωβρίου 2011 – Σεπτεμβρίου 2012, την Έρευνα Κατανάλωσης Ενέργειας στα Νοικοκυριά, με την οποία συλλέχθηκαν πληροφορίες αναφορικά με την κατανάλωση ενέργειας και τα επίπεδα κατανάλωσης για διαφορετικές χρήσεις (θέρμανση – ψύξη χώρων, ζεστό νερό χρήσης, μαγείρεμα, φωτισμός κ.α.) στον οικιακό τομέα, καθώς και τις ποσότητες και τα είδη των χρησιμοποιούμενων καυσίμων.

Περίοδοι αναφοράς για τα ενεργειακά δεδομένα είναι οι χειμερινοί (Οκτώβριος 2011 – Απρίλιος 2012) και θερινοί μήνες (Μάιος 2012 – Σεπτέμβριος 2012) καθώς και οι χειμερινοί και θερινοί -πριν τη διενέργεια της έρευνας- μήνες (Οκτώβριος 2010 – Απρίλιος 2011) και (Μάιος 2011 – Σεπτέμβριος 2011), αντίστοιχα.

Η έρευνα υλοποιήθηκε με τη συνδρομή, ως τεχνικού εμπειρογνώμονα, του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας – ΚΑΠΕ (www.cres.gr). Όπως προέκυψε, κάθε νοικοκυριό της χώρας καταναλώνει κατά μέσο όρο 13.994 kWh ετησίως για την κάλυψη των ενεργειακών του αναγκών.

Το καύσιμο που χρησιμοποιείται περισσότερο για τη θέρμανση χώρων, το μαγείρεμα και την παραγωγή ζεστού νερού είναι το πετρέλαιο με ποσοστό 60,3%. Ακολουθούν τα καυσόξυλα με ποσοστό 23,8% και το φυσικό αέριο με ποσοστό 7,4%.
Επίσης, τρία στα δέκα νοικοκυριά χρησιμοποιούν εκτός του κύριου συστήματος θέρμανσης και κάποιο συμπληρωματικό σύστημα, όπως τζάκι (32,3% ), ανεξάρτητες μονάδες κλιματισμού (28,2%) και φορητές ηλεκτρικές συσκευές (26,5%).
Σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνουν τα νοικοκυριά ετησίως, το 38,4% χρησιμοποιείται για το μαγείρεμα, το 14,7% για τη λειτουργία του ψυγείου, το 10,6% για τη λειτουργία του πλυντηρίου ρούχων, το 6,6% για τον φωτισμό και το 4,9% για την ψύξη της κατοικίας.
Τέλος, η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και πετρελαίου θέρμανσης είναι υψηλότερη στις αστικές περιοχές, ενώ στις αγροτικές περιοχές η χρήση καυσόξυλων είναι αυξημένη.